Växtplanering

IMG_4051  IMG_4045IMG_1615

Formen och placeringen av rabatter och planteringar är klar, i den här tjänsten fokuserar vi på växterna. Utifrån era önskemål om färg, form, doft och smak föreslår vi växter som passar för förhållanden i er trädgård.

Växtplanering
Vi gör en skiss som visar formen och av de av er angivna växtbäddarna. Med den som grund gör vi en lista med namn och antal av varje växt som krävs för att fylla planteringen. Ni får också en planteringsplan att ha som underlag när ni planterar om ni inte väljer att låta oss sköta även det!
I växtplanering ingår:

  • Hembesök
  • Skiss på växtbäddens placering i trädgården
  • Jordanalys
  • Planteringsplan; förslag på växternas inbördes placering
  • Växtlista; beställningsunderlag med namn, antal och c/c
  • 2 revideringar
  • Skötselråd

Kostnad: 10,500 kr.