Anläggning

P1000535anläggning

Enklare anläggningsjobb, till exempel plantering, utför vi själva men i de flesta fall samarbetar vi med olika anläggningsfirmor. Val av samarbetspartner beror på vilken typ av jobb vi behöver hjälp med och var trädgården är belägen. Vi har kontakt med många duktiga hantverkare och ger gärna rekommendationer. Vi föredrar att stanna kvar i projektet och agera projektledare under själva anläggandet, självklart är det upp till er som kund men vår erfarenhet är att det ger bästa resultat både för gestaltning och ekonomi.

Kontakta oss för offert.

anläggning