Skötsel & Underhåll

P1000573P1000686Det finns inga skötselfria trädgårdar – tack och lov!
Att vistas ute i sin trädgård och sköta om det som växer, andas in frisk luft fylld av dofter, notera årstidsändringarna och låta kroppen arbeta- det ger mig en genuin lyckokänsla.
Men, det kan vara svårt att hitta tiden som krävs för att hinna med alla sysslor, en välmående trädgård kräver både kunskap och tid.
Att ta hjälp med vår- och höstsysslorna gör att trädgården blir mycket lättare att hålla övriga delar av året. Vi kan hjälpa till med punktinsatser och löpande skötsel eller upprätta en skötselplan för den som önskar utföra arbetet själv men vill ha en mall att gå efter. Ni kan också beställa in oss som tillskott i arbetslaget och få rådgivning på köpet om ni skall ha en gemensam trädgårdsdag med familjen, grannarna eller bostadsrättsföreningen.

Löpande trädgårdsskötsel skräddarsys för varje kund: frekvens, tidsåtgång och fokusområden beslutas i samråd med beställaren. Bevattningshjälp och gräsklippning under semesterveckorna kan beställas separat.

Fastighetsägare och offentlig miljö
Vi erbjuder skötsel av grönytor under växtsäsong, skräddarsydda trädgårdsskötselavtal utefter kundens behov. Vår ambition är att utföra arbetet med högsta kvalitet, arbeta långsiktigt och med miljön i fokus. Vi hjälper till att upprätta skötselplan, förfrågningsunderlag inför en upphandling, underlag för dialog mellan beställare och entreprenör samt upprustningsförslag. Kontakta oss för offert telefon: 0733-018 144 eller mail: asa@trappaform.se

Rut
Du som köper rutarbeten ansöker inte själv om avdraget. Det gör vi som utför arbetet. Vi gör avdraget för arbetskostnaden på fakturan till dig. Tänk därför på att informera oss om du redan har utnyttjat en del av årets pott. Så att vi kan göra rätt avdrag på din faktura.
Rutavdraget får uppgå till max 50 procent av den debiterade arbetskostnaden inklusive mervärdesskatt.
Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör.
 
 
Nytt för 2021:
Taket för rutavdraget höjs till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75 000 kronor i rotavdrag och rutavdrag per år.
 
Exempel på arbeten vi utför som ger rätt till rutavdrag är:
  • Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • Klippning av buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • Arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly och stubbfräsning.
 
Vid frågor eller funderingar kontakta mig!