Blidö

BlidöBlidöBlidö
Före: Marken var förstörd efter husbyggnationen.
Framför huset skall det finnas plats att lasta bilen.     Efter: Rabatten skall snart fyllas med växter.
Blidö  BlidöBlidö
Före: Altanen skall knytas till trädgården med          Längs altanen skall vi ha en grusgång.                    Trappan flankeras av två rabatter.
en trappa.
Blidö Blidö
Jord och grus på plats, nu saknas bara inramning.      Färdigt för plantering!

Blidö Blidö
Före: Gårdsplan är full av gräs och krossmaterial.     Efter: Mjukt naturgrus. Nu längtar vi efter att plantera!

BlidöBlidö
Genvägen till badet går över ängen.                   Vi har gjort en mjukt rundad gång av flis.