Norra Djurgårdsstaden

En nybyggd innegård i norra Djurgårdsstaden behövde vår hjälp. På 5-års besiktningen efter anläggandet fanns en hel del anmärkningar, etableringsskötsel som misskötts. Större delen av gårdens perenner hade dött och det var fullt av ogräs och sly. Vi utförde en intensiv skötsel under våren och sommaren för att nollställa trädgården inför höstplanteringen.

Vi återställde den slitna lekplatsen med träbark, jämnade till hål och fixade till ytorna. Vi restaurerade den övervuxna pilgången.

Vi tog jordprover och kunde konstatera att jorden var rik på vissa mineraler men saknade mull. Så på sensommaren fyllde vi på bäddarna med barkmull. 

När hösten kom intågande var det dags för plantering av perenner. 3000 perenner skulle sättas ner i luckorna mellan de perenner som överlevt.  Under en intensiv vecka fylldes hålrummen igen. Det var en ljuvlig transformation för denna trädgård.

Den sistan åtgärden innan vi lät trädgården gå över i dvala var lökplanteringen. Se gärna vår showreel nedan.