Täby

En radhusträdgård, anlagd på 60-talet, idag helt igenvuxen av diverse barrträd. Familjen ville ha en ren och snygg framsida som inte krävde så mycket underhåll. Vi beslöt att ta tillvara på så mycket som möjligt av befintligt material, men beskära det till nya spännande former. Vi inspirerades av den japanska trädgården där växter, sten och grus utgör stommen. Eftersom planteringen består av många olika sorters barrträd är framsidan grön och vacker året runt, nackdelen kan vara att man inte ser några tydliga årstidsskiftningar. Vi beslöt därför att behålla syrenen längst ner vid gaveln, för blomningen och den härliga doften. Vi klippte ner den till ca 1,5 meters höjd för att den inte skulle dominera, nu syns den på våren, resten av året agerar den grön fond åt de formklippta barrträden. Några perenner tilläts också plats, en grupp av höstblommande sorter, Höstsilverax Cimicifuga racemosa ’ Brunette’, Kärleksört Hylotelephium telephium och Rudbeckia Echinaces purpurea ’Magnus’ inramar kullerstenarna vid rönnen. Dessutom planterade vi tre olika sorters gräs, två olika japanska lönnar för de vackra bladens skull och nio olika sorters klotthujor för få in lite mer runda former.

Klicka på bilderna för att göra dem större.
  P1000541 P1000556IMG_4085
Före: Thuja och idegran väller ut över rabatten.          Alla växter är nu beskurna.                                   Efter: så här ser rabatten ut ett år senare.

P1000573  växtplan  TäbyP1000543  P1000759P1000761         Före: Ett burrigt burr med barr.                                  Kullersten och stenmjöl har levererats.                 Efter: Ny spaljé för klematis, en renare yta.

P1000558  IMG_0963 P1010379

Husets baksida bjuder på en helt privat liten trädgård omgiven av höga plank. Även här var de förvuxna barrträden det mest framträdande utsmyckningen. De ersattes av två små klotformade körsbärsträd. Kringbyggda gårdar har varit populära genom hela trädgårdshistorien och kallas olika beroende på vilken kultur som skapat dem; patio, riyadh, atrium eller peristyl, gemensamt för dem alla är att de är omgärdade och att springbrunnen har en central plats. Här symboliseras den av ett stort fågelbad. I övrigt har vi fokuserat på det ätbara så huvuddelen av det som växter här är kryddväxter som också tål mycket sol och torka.

IMG_0778 IMG_4005  IMG_4010
Före: Två enorma enar har grävts upp                  Efter: Ett fågelbad omgivet av iris                                Fågelbadet i en annan vinkel
    IMG_0960        IMG_2510   P1000682
Här planterar vi kryddor och grönsaker      …och såhär såg det ut i augusti                  En ny entré leder in till bakgården