Nacka

Från asfalt till grönskande trädgård med ytor för umgänge.

Vi hanterar de olika skikten med jordyta varsamt med olika knep för att växterna ska anpassa sig så bra som möjligt till sin nya miljö. Därefter extra bevattning under varmare säsong. Dekorativa ljuspunkter har också placerats ut på trädgårdsytan för att rama in de olika planteringarna.

Här har Trappa hjälpt kunden att transformera en asfalterad parkeringsuppfart för bilar till en levande trädgård i nivåer. Bl a har vi byggt en pergola med klätterväxter, trappor i trä, grusgångar och vedförråd.

Det har anlagts en helt ny gräsmatta samt skapats olika typer av höga och låga planteringar utifrån önskemål av kunden. Vi har också byggt ett trädäck som omger den nya utomhusjacuzzin.