Om Trappa


Trappa föddes ur kärleken till växter, träd, blommor och design, jag brinner för att skapa, planera och sköta trädgårdar för alla miljöer och behov.

Trappa består av mig, Åsa, min personal av heltids- och säsongsanställda samt mitt nätverk av andra trädgårdskunniga och skickliga hantverkare.

Vi samarbetar också nära med Arbetsförmedlingen och deras samarbetspartners, Mina, Iris Hadar och Arcus där vi tar emot ett antal härliga människor som arbetstränar hos oss efter stressrelaterade sjukdomar. I dagsläget har vi tagit emot 79 personer och det är en viktig del av  vår verksamhet. Grön rehabilitering är något man forskat kring länge och det har visat på mycket goda resultat, både av välmående och snabbare tillfrisknande. Att få följ med på den resan och kunna hjälpa till är en ynnest. När ni anlitar oss blir ni del av den verksamheten då vi får fler härliga ställen att bedriva vår verksamhet på – tillsammans gör vi både dem, er, oss och samhället en stor nytta!

Praktikplats på Trappa – Vi tar löpande emot studenter från trädgårdsutbildningar för praktik/LIA. År 2022 hade vi studenter hos oss varje dag under säsong! Att få dela med sig av erfarenheter och kunskaper är en viktig del för att höja kunskapsnivån i branschen och öka andelen utbildade trädgårdsarbetare. Samtidigt blir vi vårt nätverk större, vilket vi alla har stor nytta av i vår dagliga verksamhet. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att förlägga din praktik hos oss!

Vi hanterar hela kedjan från rådgivning, design, anläggning till skötsel.  Vi arbetar i Stockholm med omnejd och har även representation på västkusten.

Vi ser fram mot att hjälpa dig med din trädgård!

Åsa Thulin, Trädgårdsarkitekt

Min bakgrund består bland annat av:

  • Trädgårdsmästarutbildning, Säbyholm 2004
  • Garden Design, The English Gardening School at the Chelsea physic garden 2006
  • Digital bildteknik för landskapsarkitektur, SLU Ulltuna 2007
  • Växtkomposition, Capellagården  (Peter Gaunitz & Pierre Nestlog) 2008
  • Den internationella samtidsarkitekturen, 7,5 hp, KTH 2009
  • Skolträdgårdskurs, 10 hp, SLU Ulltuna 2011
  • Fördjupad trädvård och beskärning, Akademi Båstad 2013
  • Att styra skötsel av utemiljö, SABO 2014
  • Från jord till bord, Ekologisk odling Capellagården 2014
  • Konstvetenskap 30 hp, Stockholms universitet 2015
  • Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia, Uppsala universitet 2016
  • Trädgårdens biologi, 7,5 hp Stockholms universitet 2016
  • Konstvetenskap II Bild, Arkitektur och tolkning, 30 hp Stockholms universitet 2017
  • AMA, upphandling och kalkylering, Akademi Båstad 2018
  • Entreprenadjuridik, Akademi Båstad 2018
  • Att leda personal, Akademi Båstad 2019
  • Ledarskapsutveckling, Affärskompetens 2022
  • Beskärningshandledare, Yrkes Akademin 2023