Enbacksparken

Parkbyggnation ihop med Bäckströms Anläggning

I ett av våra större anläggningsjobb har vi fått i uppdrag att plantera 60 träd och 200 buskar och 13 000 lökar. Vi arbetar med en mix av kross och biokol i alla planteringar enligt Stockholms Stads nya riktlinjer. Här krävs ett tydligt samarbete mellan alla parter, maskiner och arbetare på bygget som inte får stå stilla. Här har Trappa hjälpt till med sin specialistkompetens och olika knep vid planteringen som t ex rätt djup, trädbindning och tillsatt benmjöl för att växterna ska växa till sig så bra som möjligt inför vårsäsongen. Vi arbetar noga med komposterbara material för att tillgodose Stockholms Stads krav.