Kurser & Föreläsningar

Aktuella kurser:

Redskapsakademi

Med rätt redskap är trädgårdsarbetet så mycket roligare, men hur
skall man välja, och hur ska man sköta om sina redskap för att de ska
hålla? Trädgårdsmästare Åsa Thulin kommer att gå igenom trädgårds-
året och knyta rätt redskap till rätt syssla, praktiska verktyg för an-
läggning av trädgård samt redskap för odling och skörd. Hon kom-
mer även att dela med sig av tips på sina favoritredskap och låta oss
prova och känna på dem. Det kommer också att finnas möjlighet att
köpa utvalda redskap.

Sollentuna trädgårdsgille 9 sept 2015 19.00

Lidingö trädgårdssällskap 28 jan 2016 19.00

kontakta oss gärna för bokning. 0733-018 144